TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a playshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

2. A Szolgáltató

Név: PLAY-SHOP Kft.

Székhely: 9400. Sopron, Höflányi u. 10.

Levelezési cím: 9400. Sopron, Höflányi u. 10.

Üzlethelyiség címe: 9400 Sopron, Höflányi u. 10.

Képviselő neve: Balázs Péter

Cégjegyzékszám: 08-09-014279

Bejegyző Bíróság neve: Győri Járásbíróság

Adószám: 13786100-2-08

Közösségi adószám: HU13786100

Számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK

Számlaszám: 11600006-00000000-20879323

IBAN számlaszám: 11600006-00000000-20879323

E-mail cím: info@playshop.hu

Telefonszám: +36-70/012-3456

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon a Szolgáltató erotikus termékek árusításával foglalkozik.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.Amennyiben a Felhasználó a honlapon mind árban mind leírásban vagy egyéb szerkesztésben kifogásolható, eltérő vagy nem életszerű tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.playshop.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

4.3. Termék ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Egyebek: Az árak megtekintéséhez, a termékek kosárba helyezéséhez nem szükséges bejelentkezni. Bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség nincs.

Webáruházunkban a minimum rendelés összege : bruttó 2000 Ft.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató  papíralapú számlát állít ki, amit a kiszállítás teljesítésekor kap kézhez a felhasználó.

5.6. Fizetés

Fizetésre csak utánvétes lehetőség van.

5.6.1. Utánvét

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

Szállítás futárszolgálat által történik, utánvétes fizetéssel.

5.7.1. GLS futárszolgálat

A szolgáltatónak minden esetben kizárólag Magyarország (belföld) területén áll módjában csomagot kiszállítani!

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

 

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

 

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

 

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került. Amennyiben a fizetés nem történik meg 5 napon belül, a Szolgáltató a terméket továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti.

 

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A megrendelés kiszállításának költségei kiszállítás esetén:

0-3000 Ft-ig (1550 Ft)

3000-5000 Ft-ig (1250 Ft)

5000-12000 Ft-ig (999 Ft)

12000- (ingyenes)

A szolgáltató kizárólag belföldre vállal kiszállítást.

A megrendelés kiszállításának határideje 1-5 munkanap, kivéve a honlapon ettől eltérően feltüntetett árucikkeknél.

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Szexuális segédeszközök esetében higiéniai okokból.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan fehérneműk tekintetében,melyek próba során anyagában és állagában károsodnak( pl. harisnyaruhák,necc miniruhák,combfixek),továbbá alsóneműk esetében

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. Ettől függetlenül a Szolgáltató olyan termékek vonatkozásában, melyek e Korm.rendelet mellékletének nem képezik részét, önként vállalt jótállási időt biztosíthat, melyről a Felhasználót tájékoztatja a Szolgáltató.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: PLAY-SHOP Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Höflányi utca 10.

E-mail cím: info@playshop.hu

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: PLAY-SHOP Kft.

Levelezési cím: 9400. Sopron, Höflányi u. 10

E-mail cím: info@playshop.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

           Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

           Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

           Telefon: 06-96-520-217

           Fax: 06-96-520-218

           E-mail: kamara@gymskik.hu

  • Bírósági eljárás kezdeményezése

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://playshop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. 10. 20.

Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - Playshop Kft.

Az adatkezelési tájékoztató célja .....................................................................................................

Az adatkezelő adatai ........................................................................................................................ 

 2.1 Adatvédelmi tisztviselő ................................................................................................................

A kezelt személyes adatok köre .......................................................................................................

 3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok ...................................................................

 3.2 Technikai adatok .........................................................................................................................

 3.3 Cookie-k (Sütik) ...........................................................................................................................

   3.3.1 A sütik feladata ........................................................................................................................

   3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k ........................................................

  3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) ...................................................................

 3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok ......................................................................................

 3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok ...................................................................................

 3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok ...................................................................................................

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ...........................................................

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja ........................................................................................

 5.1 Általános adatkezelési irányelvek ...............................................................................................

Az adatok fizikai tárolási helyei ........................................................................................................

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre .....................................................

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei ..................................................................................

 8.1 Tájékoztatáshoz való jog .............................................................................................................

 8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga ............................................................................................

 8.3 Helyesbítés joga ..........................................................................................................................

 8.4 Törléshez való jog .......................................................................................................................

 8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog .....................................................................................

 8.6 Adathordozáshoz való jog ...........................................................................................................

 8.7 Tiltakozás joga .............................................................................................................................

 8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást ...................................

 8.9 Visszavonás joga .........................................................................................................................

 8.10 Bírósághoz fordulás joga ........................................................................................................

 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás ..................................................................................................

Egyéb rendelkezések .......................................................................................................................

 

1  Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Play-Shop Kft. (9400 Sopron Höflányi utca 10., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Play-Shop Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.playshop.hu/shop_help.php címen.

 

A Play-Shop Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A Play-Shop Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Play-Shop Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Play-Shop Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2  Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, +36-70/012-3456 és info@playshop.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

A Play-Shop Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a  személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

 

Név: Play-Shop Kft.

 

Székhely: 9400 Sopron Höflányi utca 10.

 

Cégjegyzékszám: 08-09-014279

 

A bejegyző bíróság megnevezése:

 

Adószám: 13786100-2-08

 

Telefonszám: +36-70/012-3456

 

E-mail: info@playshop.hu

 

 2.1     Adatvédelmi tisztviselő

 

           Név: Balázs Péter

 

           Telefonszám: +36-70/012-3456

 

3  A kezelt személyes adatok köre

 

 3.1  Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

 A regisztráció során elkért adatok a következők: e-mail cím (kötelező), jelszó (kötelező), kapcsolattartó adatai úgymint név  és telefonszám, valamint szállítási adatok úgymint név, irányítószám, település, utca, házszám.

 

 3.2     Technikai adatok

 

 A Play-Shop Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja  meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás);

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

 A Play-Shop Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

 A Play-Shop Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,  amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 A Play-Shop Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

   a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

   a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 

   a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni    a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 3.3     Cookie-k (Sütik)

 

  3.3.1 A sütik feladata

 

  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 

  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így   nem kell újra begépelni őket;

 

  megkönnyítik a weboldal használatát;

 

  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

   A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a           későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak     lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

  3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a playshop.hu weboldalát,                 használhassák   annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet   (böngészés)         befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről,           illetve a böngészésre       használt más eszközről.

 

  3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

 

  A playshop.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú       szolgáltatás használatával a playshop.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a         weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik           szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak,       illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 3.4     Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 

 Online rendelés estén bekért adatok a következők: Név (kötelező), e-mail cím (kötelező), Irányítószám (kötelező), település    (kötelező), utca,            házszám (kötelező), kapcsolattartó telefonszáma (kötelező) 

 

 3.5     Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 

 Online ügyintézés során bekért adatok: név (kötelező) e-mail cím (kötelező)

 

 3.6     Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 

 Hírlevél szolgáltatást honlapunkon nem üzemeltetünk.

 

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje tekintetében mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el.

 

5  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

 5.1     Általános adatkezelési irányelvek

 

 A Play-Shop Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson

 alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat

 az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

 Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

 teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

 Felhívjuk a Play-Shop Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az  adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az  alábbiakkal:

 

   2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 

   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes    adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet          hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

   2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

   

   2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

   

   2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

   2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

  

6  Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az unas.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az unas.hu fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

A szállítás során a DPD kft-nek adjuk át szállítási adatait úgymint név, lakcím, telefonszám. Ezem adatokat a DPD kft. az adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli, ezen adatokat a DPD kft adminisztrátorai, valamint a kiszállítást végző személy ismerheti. Regisztrációs és rendelési adatait nem továbbítjuk és nem adjuk át harmadik félnek, azok kizárólag a Play-Shop kft rendszerében és a honlap tárhelyét biztosító UNAS kft szerverén tárolódnak.

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 8.1  Tájékoztatáshoz való jog

 

 A Play-Shop Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére  vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes  tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva  nyújtsa.

 

 8.2     Az érintett hozzáféréshez való joga

 

 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése  folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő  információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy  címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a  harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz  benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást  is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel  bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb  egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 8.3     Helyesbítés joga

 

 Az érintett kérheti a Play-Shop Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok  kiegészítését.

 

 8.4     Törléshez való jog

 

 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Play-Shop Kft.

 indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

  személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 

  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 

  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez         törölni kell;

 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a  tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy  tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási,  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 8.5     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 Az érintett kérésére a Play-Shop Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

 

   vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 

   az adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az adatok  törlését,  és  ehelyett kéri  azok felhasználásának                  korlátozását;

 

   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények    előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra         nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme  érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 

 8.6     Adathordozáshoz való jog

 

 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,  széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek  továbbítsa.

 

 8.7     Tiltakozás joga

 

 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű  vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges  adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,  ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem  kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez kapcsolódnak.

 

 8.8     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is  – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 8.9     Visszavonás joga

 

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 8.10 Bírósághoz fordulás joga

 

 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

 

 Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Telefon: 0613911400

 

 Fax: 0613911410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlási tudnivalók
A Playshop webáruházon keresztül kiválasztott termékre kizárólag az áruházon keresztül adhatja le
rendelését.
Ha bármilyen jellegű kérdése lenne termékeinkkel vagy webáruházunkkal kapcsolatban kérem írjon az
info@playshop.hu e-mail címre.

Webáruházunkban a minimum rendelés összege bruttó 5.000 Ft.

A megrendelt termékeket átveheti:

GLS / DPD futárszolgálattal (leggyorsabb) utánvétes
0-3000 Ft-ig 1550 Ft
3000-5000 Ft-ig 1250 Ft
5000-12000 Ft-ig 999 Ft
12000 Ft-tól Ingyenes!

Minden esetben a csomagolás jelöletlen dobozban történik a maximális diszkréció végett!
Átvételkor kell fizetni az áru értékét és a szállítási költséget a futárnak.

A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei
A Playshop webáruház felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók
számára. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az
áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor
ott megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb... A kosár
jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér
ki egy oldalra akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor
a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

Lehetőség van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia és ha valamely
termék megfelel ennek akkor a rendszer megjeleníti. Összetett keresés esetén a kereső szó mellett
megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés
eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy
lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a
kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.
Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a "megrendelés"
gombra.

A megrendelés nem regisztrációhoz kötött, azonban regisztráció nélküli vásárlás estén nem tudja
nyomon követni addigi rendeléseit. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A
regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges
adatokat kell megadnia. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak
egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja
a regisztrált e-mail címét akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

Belépést a "Vásárló Belépés" ablak segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét
és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés akkor ebben az ablakban megjelenik
az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat.

Ha kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel és be van lépve, akkor eljut a "Fizetési , Szállítási
és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választania a Önnek legmegfelelőbb lehetőségeket. Ha
elkészült nyomja meg a tovább gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet
ellenőriznie kell. Ha minden rendben van akkor a "megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a
megrendelését.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Megrendelés követés"
menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit az adott áruházban
elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a
"Megrendelés követés" menüben bármikor ki is nyomtathatja.


A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül
eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-
ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem
egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap
egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a
kereskedő. Az "Kapcsolat" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen
elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely
termékről vagy megrendelésről.
Webáruház készítés